Lær mere om vores 

aktiviteter

Foreningen vil gennemføre almennyttige, generelle aktiviteter af folkeoplysende og borgerinddragende karakter.

Foreningen vil bl.a. lave

  • Oplysende aktiviteter omkring reduktion af CO2-udledning ved hjælp af vindenergi og vindmøllelaug.
  • Fremme den folkelige mobilisering / borgerinvolvering i den grønne omstilling og bæredygtighed.
  • Udbrede kendskab til fordele ved at lave energi lokalt. Arbejde for at sikre at Aarhus bliver CO2 neutral i 2030.
  •  Med udgangspunkt i aktiviteter og i fællesskab at styrke folkeoplysningen og dermed medlemmernes evne og lyst til at tage ansvar for eget liv og til at deltage aktivt og engagerende i samfundet.

Foreningen vil også udbrede kendskabet til Power2X (PtX): at lave elektricitet om til noget andet. Der tales meget om at omdanne strøm fra vindmøller (og solceller) til grøn brint (hydrogen) via elektrolyse og derefter fremstille gasser og flydende brændsler (ammoniak m.v.) ved at tilsætte brinten fx kulstof fra CO2 eller nitrogen fra luften.


Desuden vil foreningen informere om og evt. medvirke til at der kan laves energilagring i form af eksempelvis store damvarmelagre til opbevaring af varmt vand til fjernvarme, grundvandslagring, store batterianlæg eller termisk el-lager til lagring af strøm, sådan som det passer ind i AAK’s ”Energistrategi Aarhus” og Klimastrategi 2030.

Webinar

Workshops - virtuel på Teams eller anden ”kanal”. Workshops laves efter nøjere plan i perioden november 2021 til juni 2022. Interval kunne være hver 6. uge – 8. uge. Foredragsholdere vil være personer, der har den fornødne indsigt i det emne, der præsenteres på webinaret.

Bliv klogere, når Foreningen VindEnergi Aarhus afholder webinar d. 12. januar kl. 19-20.30 (via Zoom).
Hør blandt andet om, hvor meget vindmøller på land kan dække af Aarhus’ strømbehov, hvordan der spares 100 mio. kr. årligt.
Hør også om fakta og myter vedrørende støj, blink og skygger m.v.

Del 1 - Link Del 2 - Link

Foredrag / Debatter / Borgermøder

Foredrag og debatter kan foregå virtuelt, måske fysisk. 
De planlægges afholdt i perioden november 2021 til juni 2022 og vil primært relatere sig til vindmøller, PtX, energilagring og klimadebatten i vort lokale område.

Medvirken i klimadebatter

Læserbreve / opslag på Sociale Medier.
Vi vil deltage i den offentlige debat i trykte medier og elektroniske medier. Måske har du lyst at hjælpe os eller bare deltage på egen hånd – skriv gerne til os på mail info@fvea.dk .
Annonceres på vores webside + gratis på Grønne Aktører FB-side og andre FB-sider m.m

FN'S 17 VERDENSMÅL FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING

Afskaf fattigdom
Stop sult
Sundhed og trivsel
Kvalitetsuddannelse
Ligestilling mellem kønnene
Rent vand og sanitet
Bæredygtig energis
Anstændige jobs
Industri, innovation og infrastruktur
Mindre ulighed
Bæredygtige byer og lokalsamfund
Ansvarligt forbrug og produktion
Klimaindsats
Livet i havet
Livet på land
Fred, retfærdighed og stærke institutioner
Partnerskaber
Verdensmålene

Sidst opdateret 22 Dec. 2021

NYHEDER

TILMELD DIG VORES NYHEDSBREV

Kontakt os

HAR DU SPØRGSMÅL?


Copyright 2024© All rights Reserved
chevron-down