Lær mere om vores 

aktiviteter

Foreningen vil gennemføre almennyttige, generelle aktiviteter af folkeoplysende og borgerinddragende karakter.

Foreningen vil bl.a. lave

  • Oplysende aktiviteter omkring reduktion af CO2-udledning ved hjælp af vindenergi og vindmøllelaug.
  • Fremme den folkelige mobilisering / borgerinvolvering i den grønne omstilling og bæredygtighed.
  • Udbrede kendskab til fordele ved at lave energi lokalt. Arbejde for at sikre at Aarhus bliver CO2 neutral i 2030.
  •  Med udgangspunkt i aktiviteter og i fællesskab at styrke folkeoplysningen og dermed medlemmernes evne og lyst til at tage ansvar for eget liv og til at deltage aktivt og engagerende i samfundet.

Foreningen vil også udbrede kendskabet til Power2X (PtX): at lave elektricitet om til noget andet. Der tales meget om at omdanne strøm fra vindmøller (og solceller) til grøn brint (hydrogen) via elektrolyse og derefter fremstille gasser og flydende brændsler (ammoniak m.v.) ved at tilsætte brinten fx kulstof fra CO2 eller nitrogen fra luften.


Desuden vil foreningen informere om og evt. medvirke til at der kan laves energilagring i form af eksempelvis store damvarmelagre til opbevaring af varmt vand til fjernvarme, grundvandslagring, store batterianlæg eller termisk el-lager til lagring af strøm, sådan som det passer ind i AAK’s ”Energistrategi Aarhus” og Klimastrategi 2030.

Webinar

Workshops - virtuel på Teams eller anden ”kanal”. Workshops laves efter nøjere plan i perioden januar 2022 til august 2022. Interval kunne være hver 6. uge – 8. uge. Foredragsholdere vil være personer, der har den fornødne indsigt i det emne, der præsenteres på webinaret.

Bliv klogere, når Foreningen VindEnergi Aarhus afholder webinar d. 12. januar kl. 19-20.30 (via Zoom).
Hør blandt andet om, hvor meget vindmøller på land kan dække af Aarhus’ strømbehov, hvordan der spares 100 mio. kr. årligt.
Hør også om fakta og myter vedrørende støj, blink og skygger m.v.

Af programtekniske årsager (softwarebegrænsning) er webinaret del i to dele.

Tryk på det første link for at deltage i mødet

Del 1 - Link Del 2 - Link

Dato webinar
W#
Link
Del
Zoom Link / tilmeldningslink

Foreningen VindEnergi Aarhus afholder webinar d. 12. januar kl. 19-20.30 (via Zoom).

Bliv klogere, hør blandt andet om, hvor meget vindmøller på land kan dække af Aarhus’ strømbehov, hvordan der spares 100 mio. kr. årligt. Hør også om fakta og myter vedrørende støj, blink og skygger m.v.
12-01-2022
1
Link
1
https://us04web.zoom.us/j/71353927509?pwd=ZlI3bmdjMTAyV1IvQyswT1hUU1BsUT09
12-01-2022
1
Link
2
https://us04web.zoom.us/j/78132690772?pwd=RU9VTktPNkk4eldhemwxYmpoLzF0Zz09

VindEnergi Aarhus afholder webinar-02 d. 24. februar kl. 19-20.30 (via Zoom).

Hør blandt andet om vindenergi i Danmark og især i Aarhus kommune med fokus på placeringer. Hør også om Vindenergi og vindproduktion, vindmøllelaug og plads i kommunen samt mulighederne ifølge VE-temaplanen i Aarhus kommune. Webinaret afsluttes med en kort debat.
24-02-2022
2
Link
1
https://us04web.zoom.us/j/76033916921?pwd=K-7N9JOkxv7H3eJIsapedHnKyizhoW.1
24-02-2022
2
Link
2
https://us04web.zoom.us/j/75256869707?pwd=DLFlUarvp1x1dP3ku3-5ucfJAqu_KS.1

VindEnergi Aarhus afholder DEBATmøde-01 den 7. april kl. 19-20.30 i DOKK1 (fysisk møde)

Hør blandt andet om hvilken rolle vindmøller på land kommer til at spille for den grønne omstilling af Aarhus kommune. Indlæg af fhv. sekretariatsleder for VidenOmVind, Henrik Vinther, der vil belyse de mange positive effekter herunder CO2 reduktion, 100 mio. kr i besparelser for borgere og erhvervsliv ved VE Temaplanen, mindre afhængighed af andre lande men også de potentielle gener, der kan være forbundet med at være nabo til landvindmøller. Debat efter indlægget. Tilmelding sker igennem linket under:
07-04-2022
3
Link
1
https://dokk1.dk/det-sker/arrangementer/113874?occurrence_id=8474953

Debatmøde i DOKK1 i Aarhus om, hvilke placeringer for vindmøller på land, der er gode.

Vindmøllerne kommer til at spille en vigtig rolle for den grønne omstilling i Aarhus Kommune. Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening og Det Fælles Bedste vil kommentere oplægget fra forhenværende sekretariatsleder for Viden om Vind, Henrik Vinther. Der er debat mellem de fire og senere med mødedeltagerne. Mødet finder sted onsdag, den 15. juni 2022 kl. 19:00. Tilmelding til det gratis møde på nedenstående link
15-06-2022
4
Link
1
https://dokk1.dk/detsker/arrangementer/115486?occurrence_id=8606569

Foredrag om Aarhus og den vedvarende energi

- om muligheder og potentialer med udbygningen af vind- og solenergi i Østjylland Frem mod 2030 skal vi i Danmark firdoble produktionen fra landvind og solceller. Også i Aarhus vil produktionen af grøn strøm blive forøget. Den grønne strøm vil blive det bærende element i det vi kalder for Det vedvarende Energisystem. Et system hvor den grønne strøm vil blive omformet og brugt i en række nye energiformer: grønne gasser, Power to X, ammoniak, metanol, metan, brint, varme, electrofuels, flydende brændstoffer, etc. I aftenens oplæg sætter vi fokus på Det vedvarende Energisystem, og ser nærmere på hvilke muligheder systemet giver for den fremtidige vind- og solenergi, der er planer om i Aarhus Kommune. Foredragsholder er Anton Gammelgaard, sekretariatsleder hos VidenOmVind og mangeårig formidler af ”Det vedvarende Energisystem”.
02-11-2022 
5
Link
1
https://dokk1.dk/detsker/arrangementer/118549?occurrence_id=9067151

Foredrag / Debatter / Borgermøder

Foredrag og debatter kan foregå virtuelt, måske fysisk. 
De planlægges afholdt i perioden januar 2022 til august 2022 og vil primært relatere sig til vindmøller, PtX, energilagring og klimadebatten i vort lokale område.

Medvirken i klimadebatter

Læserbreve / opslag på Sociale Medier.
Vi vil deltage i den offentlige debat i trykte medier og elektroniske medier. Måske har du lyst at hjælpe os eller bare deltage på egen hånd – skriv gerne til os på mail info@fvea.dk .
Annonceres på vores webside + gratis på Grønne Aktører FB-side og andre FB-sider m.m

FN'S 17 VERDENSMÅL FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING

Afskaf fattigdom
Stop sult
Sundhed og trivsel
Kvalitetsuddannelse
Ligestilling mellem kønnene
Rent vand og sanitet
Bæredygtig energis
Anstændige jobs
Industri, innovation og infrastruktur
Mindre ulighed
Bæredygtige byer og lokalsamfund
Ansvarligt forbrug og produktion
Klimaindsats
Livet i havet
Livet på land
Fred, retfærdighed og stærke institutioner
Partnerskaber
Verdensmålene

Sidst opdateret 23 Dec. 2021

NYHEDER

TILMELD DIG VORES NYHEDSBREV

Kontakt os

HAR DU SPØRGSMÅL?


Copyright 2023© All rights Reserved
chevron-down