Læs med hvis du vil 

blive medlem?

Som medlem optages enhver, der bor / driver virksomhed i Aarhus kommune og tilslutter sig foreningens formål, og er myndig. Ethvert medlem har ret til at deltage i foreningens aktiviteter og tilbud, men det er jo frivilligt om man blot vil støtte sagen med sit medlemskab.  
Man kan møde op på den årlige generalforsamling, hvis man har lyst. Kontingentet, p.t. DKK 25,00 / år, fastsættes af generalforsamlingen. Der forventes ikke at være nogle udgifter til evt. deltagelse i arrangementer, f.eks. foredrag og workshops. Vi optager ingen lån. Udmeldelse af foreningen sker skriftligt ved meddelelse til bestyrelsen. Udmeldelse kan ske med én dags varsel.

Vores gøremål

FVEA vil medvirke til at styrke målrettet folkeoplysning og borgerinvolvering og dermed medlemmernes evne og lyst til at tage ansvar for eget liv og til at deltage aktivt og engagerende i samfundet og etablere en målrettet folkeoplysning og om borgerinvolvering i den grønne omstilling, og hvortil der er lige adgang for alle borgere.
Det gælder bl.a. de workshops, borgermøder og informationskampagner om vindenergis rolle i den grønne omstilling, som foreningen vil iværksætte. Ethvert aktivt medlem har ret til at deltage i foreningens aktiviteter og tilbud samt til demokratisk medindflydelse på foreningens forhold iht. de gældende vedtægter.

Vores målgruppe

Foreningens målgruppe er alle, der har interesse for vedvarende energi. Foreningen er ikke tilsluttet andre organisationer.

Sidst opdateret 15 Sep. 2021

NYHEDER

TILMELD DIG VORES NYHEDSBREV

Kontakt os

HAR DU SPØRGSMÅL?


Copyright 2024© All rights Reserved
chevron-down