Information om vindenergi

Overordnede temaer

Vindmøllers betydning for klima, 
miljø og folkesundhed

El produceret af vindmøller er ren energi, og - i modsætning til afbrænding af fossile energikilder - modvirker elproduktion fra vindmøller dermed klimaforværring gennem sparet udledning af CO2.
Vindmøllernes elproduktion medfører heller ikke udledning af forurenende gasser og partikler. Det har positiv betydning for miljøet, der undgår forsuring. Og for folkesundheden, fordi den rene elproduktion bidrager til at mindske antallet af for tidlige dødsfald, der sker som følge af afbrænding af fossile brændsler.
Læs mere her og her

Vindmøllers rolle i det fremtidige 
energisystem

Vindmøller spiller allerede en stor rolle i Danmarks elforsyning. I 2020 udgjorde vindmøllernes produktion således 48 % af vores elforbrug. Vindmøllers andel i det samlede energiforbrug er derimod langt lavere, men i takt med at den grønne omstilling tager fart, vil dette ændre sig radikalt.
Dels vil vindmøller komme til at indgå som en væsentlig energikilde til varmeproduktion i kraftvarme- og fjernvarmeværker. Dels vil den strøm, der produceres af vindmøllerne, og som ikke bruges i el- og varmeproduktion, skulle konverteres til grøn gas i transportsektoren. På den måde bliver de tre energisystemer: el, varme og gas til et sammenhængende energisystem, hvor energien flyder derhen, hvor den kan udnyttes optimalt.
For at opnå stor forsyningssikkerhed og samtidig tilgodese, at elproduktionen foregår økonomisk mest rentabelt, er det vigtigt, at den fremtidige energiforsyning omfatter såvel el fra havvindmøller som fra landmøller.
Læs mere her og her og her

Vindmøllers samfundsøkonomiske betydning

Produktion af vindmøller, og det tilhørende avancerede forsknings- og udviklingsarbejde, har i årtier bidraget til at skabe titusindvis af arbejdspladser i Danmark og udgør en milliardeksport med stor indtjening af fremmedvaluta.
Danmark er verdensledende både hvad angår produktion, test, udvikling og forskning af vindmøller. For at bevare den position er det vigtigt, at der fortsat opstilles vindmøller i Danmark både på land og til havs.
Læs mere her og her og her

Vindmøllers betydning for nærmiljøet

En række ordninger sikrer, at opstilling af nye vindmøller på land gør en positiv forskel for naboer og borgere i vindmøllernes nærhed:

  • Bonusordningen: Naboer, der bor tæt på vindmøllerne, får udbetalt en årlig økonomisk kompensation.
  • Værditabsordningen: Ejere af naboejendomme, som falder i ejendomsværdi på grund af opstilling af vindmøllerne, kompenseres for værditabet, der fastsættes af en uvildig taksationskommission.
  • Salgsoptionsordningen: Ejere af naboejendomme, som er helt eller delvist beliggende i en afstand af op til 6 x vindmøllehøjden, der ikke ønsker naboskab til vindmøller, kan vælge at sælge ejendommen til vindmølleopstiller, der er forpligtet til at købe den.
  • Grøn Pulje: Kommunen, hvori vindmøllerne opstilles, får tilført et større beløb fra vindmølleopstiller. Beløbet kan blandt andet anvendes til at støtte projekter ansøgt af naboer til vindmøllerne

Læs mere her

Sidst opdateret 29 Oct. 2021

NYHEDER

TILMELD DIG VORES NYHEDSBREV

Kontakt os

HAR DU SPØRGSMÅL?


Copyright 2024© All rights Reserved
chevron-down