Lær mere om

foreningen

Foreningens navn er Forening for VindEnergi Aarhus og den er stiftet 27. november 2020. Foreningens hjemsted er Aarhus Kommune. Kommunen har et politisk mål om at være CO2-neutral i 2030.
Hvis Danmark og dermed Aarhus kommune skal nå i mål med at reducere drivhusgasudledningerne med 70 procent i 2030, kræver det, at store dele af vores samfund bliver elektrificeret. For første gang fremlægger regeringen nu en strategi, der sætter en klar retning for elektrificeringen af Danmark.

Basis for vort arbejde

Fremtidens grønne Danmark er i høj grad drevet af strøm fra vedvarende energi, herunder vindmøller. Det kommer både til at gælde i danske husholdninger, transport til og fra arbejde eller når vores industri leverer fremtidens innovative løsninger, der kræver meget energi at producere. Med den nye elektrificerings-strategi sætter regeringen en klar vision for fremtidens elektrificerede samfund.
Både Aarhus kommune og mange borgere i kommunen ønsker flere vedvarende energianlæg til kommunes fremtidige energiforsyning og CO2-reduktionen fra vindmøller kan blive et betragteligt bidrag til understøttelse af Aarhus Kommunes (AAK’s) målsætning

Den nationale strategi – som også AAK følger - indeholder otte konkrete pejlemærker, som regeringen mener er afgørende i overgangsfasen fra et fossildrevet til et eldrevet samfund. Derudover kortlægger strategien tre scenarier for elektrificering fordelt på transportsektoren, industrien og husholdningerne frem mod 2030
Scenarierne viser, at en øget elektrificering af samfundet vil kunne bidrage væsentligt til indfrielsen af 70% målsætningen (100% for Aarhus).  
Elektrificering kan være det største enkeltstående bidrag til indfrielsen af vores klimamålsætninger. I transportsektoren er der især mulighed for at reducere drivhusgasserne ved at få flere bilister over i en elbil, mens det i vores hjem handler om at skifte olie- og gasfyr ud med en klimavenlig varmepumpe – eller fjernvarme på geotermi, vind og sol m.v.

Strategien rummer desuden en række af de politiske aftaler, regeringen har indgået med et bredt flertal i Folketinget, bl.a. en aftale om en effektiv og fremtidssikret el-infrastruktur for at sikre en fortsat høj forsyningssikkerhed i elnettet til håndtering af det øgede forbrug af strøm. Vindmøller og andre grønne VE-tiltag skal være med til at bidrage til elektrificeringen af Danmark til efteråret vil regeringen fremlægge en Power-to-X-strategi og en gasstrategi, ligesom kommissionen for en grøn skattereform præsenterer sin første delrapport, der vil give den første pejling på en CO2-afgift.

Foreningens projektarbejde

Foreningens formål er at lave borgerinddragelse om grøn omstilling og vindenergi i Aarhus Kommune.

Vi vil lave folkeoplysende aktiviteter omkring reduktion af CO2 udledning til et nul i 2030 ved hjælp af vindenergi og folkeejede vindmøllelaug samt fremme den folkelige mobilisering / borgerinvolvering i den grønne omstilling og bæredygtighed. Desuden udbrede kendskabet til fordele ved at lave grøn energi lokalt. Vi vil også udbrede kendskabet til Power2X (PtX): at lave elektricitet om til noget andet. Derudover informere om og evt. medvirke til, at der kan laves energilagring lokalt.

Vi vil deltage i de grønne NGOers samarbejde, lave en hjemmeside / Facebook-side, afholde informationsmøder, workshops for borgerne, udarbejde faktuelle og informative læserbreve osv.

Foreningen er ikke tilsluttet andre organisationer.

Vort arbejde og formål

Foreningen har til formål at:
  •  Lave folkeoplysende aktiviteter omkring reduktion af CO2 udledning ved hjælp af vindenergi og vindmøllelaug.
  • Fremme den folkelige mobilisering / borgerinvolvering i den grønne omstilling og bæredygtighed.
  • Udbrede kendskab til fordele ved at lave energi lokalt. Arbejde for at sikre at Aarhus bliver CO2 neutral i 2030.
  • Med udgangspunkt i aktiviteten og i det forpligtende fællesskab at styrke folkeoplysningen og dermed medlemmernes evne og lyst til at tage ansvar for eget liv og til at deltage aktivt og engagerende i samfundet.
Foreningen har også til formål at styrke fællesskabet og det sociale liv i foreningen og fremme medlemmernes lyst til at engagere sig og tage et medansvar i foreningen gennem folkeoplysende aktiviteter.

Sidst opdateret 01 Aug. 2021

NYHEDER

TILMELD DIG VORES NYHEDSBREV

Kontakt os

HAR DU SPØRGSMÅL?


Copyright 2024© All rights Reserved
chevron-down